Inicio Federació Junta Directiva i Comissions
Junta Directiva y Comisiones

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

President: Joseba Lanzuela Irigoyen

Vicepresident València: Gonzalo J. Mora Aguiló

Vicepresident Alacant: José Salvador Insa Beneito

Secretaria: Lidia Roch Talens

Vocal SOS: Gonzalo Navarrete Chaves

Vocal EVE: Francisco José Boix Cuña

Vocal Lapiaz i publicacions: Francisco J. Domingo Gómez

Vocal Biblioteca i fons documental: Rosa María Albiach Descals

Vocal Divulgació: Amparo Lisarde Celda

Vocal Competicions: Miguel Costa Jiménez

Vocal Conservació: Josep Ernest Escrivà Todolí

Vocal d'Igualtat i visibilitat per l'esport femení: Mª José Guillem García

Vocal: María Lazar Lazar

Vocal: Jessica Southgate Ballestar


 
.

NUEVA Web